Informacje na podstawie ładu korporacyjnego

– W związku z wejściem w życie Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (dz. U. 2002 nr 72 poz. 665) z późn. Zmianami, BS w Dąbrowie Tarnowskiej przekłada do wglądu Klientów informacje wymagane zgodnie z art. 111 ustawy Prawo Bankowe.