Depozyty dla klientów indywidualnych

Minimalną kwotą depozytu terminowego w naszym banku jest kwota 500zł

Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej wychodząc naprzeciw Klientom wprowadził produkt rachunku oszczędnościowego „Konto Zasobne” bez wpłaty minimalnej. Jest to propozycja zwłaszcza dla tych osób które odkładają mniejsze kwoty w nieregularnych odstępach czasu lub potrzebują osobnego rachunku dla oszczędności np. z tytułu 500+.

Oprocentowanie depozytów terminowych –  pobierz