Usługi dostępne dla klientów indywidualnych

Rachunki

Bankowość internetowa

Rachunki

Rachunki ROR:

ROR CLASSIC
ROR Classic dedykowany jest dla osób których miesięczne stałe wpływy na rachunek z tytułu świadczeń lub pracy przekraczają 400,00 zł. Otwarcie i prowadzenie rachunku 0 zł

ROR STANDARD
ROR Standard dedykowany jest dla osób które nie deklarują stałych miesięcznych wpływów na rachunek, lub których wpływy nie będą przekraczały kwoty 400.00 zł.

ROR STUDENT
ROR Student dedykowany jest dla osób, w wieku 18 do 26 roku życia, posiadających status ucznia lub studenta. Otwarcie i prowadzenie rachunku 0 zł

ROR JUNIOR
ROR Junior dedykowany jest dla osób małoletnich w wieku od 13 do 18 lat Opłata za prowadzenie rachunku 0 zł

Podstawowy Rachunek Płatniczy
Prowadzenie rachunku i pierwsze pięć transakcji płatniczych w miesiącu jest bezpłatne. Rachunek przeznaczony jest dla osób które nie mają jeszcze konta osobistego w inny banku. Prowadzony jest w PLN. Umożliwia dokonywanie wpłat i wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego w bankomacie lub w placówce banku. Pozwala na wykonywanie na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich EOG transakcji płatniczych, w placówce banku lub za pomocą środków elektronicznego dostępu do rachunku.

Pozostałe rachunki:

Rachunek Walutowy
Rachunek Walutowy umożliwia gromadzenie środków, a także przeprowadzania rozliczeń walutowych. Jest to rozwiązanie dedykowane głównie dla osób pracujących za granicą i zarabiających w walucie obcej lub często podróżujących za granicę i płacących w walucie . Waluta rachunku EURO lub USD. Do rachunku istnieje możliwość wyrobienia karty walutowej w EURO.

Konto Zasobne
Konto Zasobne- Rachunek Oszczędnościowy oprocentowany jest bardzo atrakcyjnie jak lokata terminowa, a umożliwia stały dostęp do wpłaconych pieniędzy. Wpłat na rachunek można dokonywać dowolną ilość razy. Jedna wypłata w miesiącu bez żadnych prowizji ani utraty naliczonych odsetek.

Załączniki:
Wniosek o otwarcie Rachunku Płatniczego kliknij

Wniosek o otwarcie Podstawowego Rachunku Płatniczego kliknij

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z Podstawowym Rachunkiem Płatniczym kliknij

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej kliknij

Godziny graniczne realizacji przelewów kliknij

Klauzule Informacyjne i Klauzule Zgód – Klienci Indywidualni kliknij

  Kod SWIFT Banku dla rozliczeń dewizowych : POLUPLPR

Karty

Bank oferuje dla Klientów Indywidualnych następujące rodzaje kart:

Mastercard debetowa PayPass

Visa Classic Debetowa PayPass

VISA Classic Walutowa EURO

Załączniki:

Wniosek o wydanie karty bankomatowej kliknij

KOMUNIKAT- dotyczący zmian w funkcjonowaniu kart płatniczych kliknij

KLIENT INDYWIDUALNY – jak uruchomić płatności kartą przez Internet kliknij

Przewodnik Użytkownika po portalu kartowym ” KARTOSFERA” kliknij

Bankowość internetowa

Aplikacja mobilna

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do pobrania, instalacji aplikacji BSGo ze sklepów Google Play lub AppStore i do korzystania z mobilnej bankowości poprzez aplikację BSGo. Po zainstalowaniu BSGo na pulpicie smartfonu lub tabletu pojawi się nowa ikona aplikacji do bankowości mobilnej. Aplikacja wymaga systemu iOS od wersji 9.0 oraz systemu Android od wersji 6.0.

Funkcje ułatwiające bankowanie w aplikacji:

Obsługa płatności poprzez aplikację mobilnych

Zarządzanie produktami w aplikacji mobilnej.

Ergonomia w nawigacji, przyjazny interfejs.

Wskaźnik salda przed zalogowaniem – kwotowo lub procentowo.

Praca w kontekście klienta detalicznego i korporacyjnego.

Mobilna autoryzacja.

Pobierz BSGo na swój telefon:

Filmy instruktażowe
Express Elixir

Szybkie przelewy międzybankowane. Realizowane nawet w kilka sekund. Usługa Express Elixir dostępna w bankowości internetowej, aplikacji BSGo i placówkach Banku.

Załączniki:

Wniosek w sprawie korzystania z Systemu Bankowości Internetowej / Zmiana limitów  kliknij

Godziny graniczne realizacji przelewów kliknij