Rada nadzorcza banku

Inż. Stanisław Tracz

– Przewodniczący Rady Nadzorczej

Szajor Maria

– Członek Rady Nadzorczej

Kądzielawa Wiesława

– Członek Rady Nadzorczej

Dernoga-Rokita Aneta

– Członek Rady Nadzorczej

Wytrwał Bogdan

– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Sąsiadek Jacek

– Członek Rady Nadzorczej

Giża Kazimierz

– Członek Rady Nadzorczej

Trela Małgorzata

– Członek Rady Nadzorczej

Gmyr Maria

– Sekretarz Rady Nadzorczej

Dojka Marek

– Członek Rady Nadzorczej

Ryczek Jacek

– Członek Rady Nadzorczej

– W związku z wejściem w życie Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (dz. U. 2002 nr 72 poz. 665) z późn. Zmianami, BS w Dąbrowie Tarnowskiej przekłada do wglądu Klientów informacje wymagane zgodnie z art. 111 ustawy Prawo Bankowe.