Archwium raportów

IV kw 2023r.

API PSD2
Dostępność (%) –     99,94
Niedostępność (%) –  0,06

Bankowość internetowa
Dostępność (%) –     99,94
Niedostępność (%)-   0,06

III kw 2023r.

API PSD2
Dostępność (%) –     99,60
Niedostępność (%) –  0,40

Bankowość internetowa
Dostępność (%) –     99,60
Niedostępność (%) –  0,40

II kw 2023r.

API PSD2
Dostępność (%) –     99,93
Niedostępność (%) –  0,07

Bankowość internetowa
Dostępność (%) –     99,93
Niedostępność (%)-   0,07

I kw 2023r.

API PSD2
Dostępność (%) –     99,20
Niedostępność (%) –  0,80

Bankowość internetowa
Dostępność (%) –     99,20
Niedostępność (%)-   0,80