Pełnomocnicy zarządu

Woźniak Barbara

– Pełnomocnik Zarządu

Batko Anna

– Pełnomocnik Zarządu

Augustyńska Beata

– Pełnomocnik Zarządu

Huczek Kinga

– Pełnomocnik Zarządu

Oświadczenia woli w imieniu Banku Spółdzielczego składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik, ustanowiony bezpośrednio przez Zarząd. Oświadczenia woli w imieniu Banku Spółdzielczego przy zawieraniu umów rachunku bankowego, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, składa członek Zarządu lub pełnomocnik ustanowiony bezpośrednio przez Zarząd.