Lokaty i depozyty

Depozyty

Minimalną kwotą depozytu terminowego w naszym banku jest kwota 500zł.

Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej wychodząc naprzeciw Klientom wprowadził produkt konta oszczędnościowego „Konto Zasobne” bez wpłaty minimalnej. Jest to propozycja zwłaszcza dla tych osób które odkładają mniejsze kwoty w nieregularnych odstępach czasu lub potrzebują osobnego rachunku dla oszczędności np. z tytułu 500+.

OPŁATY, PROWIZJE, OPROCENTOWANIE

• Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych
• Tabela oprocentowania dla klientów indywidualnych
• Tabela oprocentowania dla klientów instytucjonalnych
 Taryfa opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych

Informacja dla posiadaczy kredytów orpocentowanych według zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR lub redyskonto

Stawki obowiązujące od 01.08.2023r. :
 Zmiana miesięczna
– WIBOR 1M wynosi 6,86%
– WIBOR 3M wynosi 6,81%
 Zmiana kwartalna
– WIBOR 1M wynosi 6,85%
– WIBOR 3M wynosi 6,90%
– WIBOR 3M z dnia 29.06.2023r. wynosi 6,90%
– WIBOR 3M* wynosi 6,90%
* z ostatniego dnia roboczego drugiego m-ca poprzedzającego kwartał kalendarzowy (dot. kredytów preferencyjnych)

 Redyskonto wynosi         6,80%
 Stopa referencyjna NBP  6,75%
 Odsetki karne                   24,50%