Informacje RODO

Informacje RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”). Szanując prawo do prywatności osób, których dane dotyczą, Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej zapewnia zgodności procesów przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa. Mając na uwadze powyższe, Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej jako Administrator Twoich danych osobowych, przedstawia poniższe informacje:

Kontakt do Administratora danych osobowych:

Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Jagiellońska 1A33-200 Dąbrowa Tarnowska
Inspektor Ochrony Danych (IOD):
e-mail: iod-bs.dabrowatarnowska@bankbps.pl

 

ZAŁĄCZNIKI