Opłaty, prowizje, oprocentowanie


Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych

Tabela oprocentowania dla klientów indywidualnych

Tabela oprocentowania dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych

 

Informacja dla posiadaczy kredytów orpocentowanych według zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR lub redyskonto

Stawki obowiązujące od 01.11.2022r. :

      Zmiana miesięczna 

                   - WIBOR 1M wynosi 7,08%

                  - WIBOR 3M wynosi 7,34%

 

      Zmiana kwartalna

                  - WIBOR 1M wynosi 7,03%

                 - WIBOR 3M wynosi 7,16%

 

                - WIBOR 3M* wynosi 6,59%
              * z ostatniego dnia roboczego drugiego m-ca poprzedzającego kwartał kalendarzowy (dot. kredytów preferencyjnych)  

 

     Redyskonto wynosi         6,80%

     Stopa referencyjna NBP  6,75%

     Odsetki karne                   24,50%