Opłaty, prowizje, oprocentowanie


Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych

Tabela oprocentowania dla klientów indywidualnych

Tabela oprocentowania dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych

 

Informacja dla posiadaczy kredytów orpocentowanych według zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR lub redyskonto

Stawki obowiązujące od 01.01.2022r.:

      Zmiana miesięczna 

                   - WIBOR 1M wynosi 1,98%

                  - WIBOR 3M wynosi 2,35%

 

      Zmiana kwartalna

                  - WIBOR 1M wynosi 1,98%

                 - WIBOR 3M wynosi 2,35%

 

                - WIBOR 3M* wynosi 2,06%
              * z ostatniego dnia roboczego drugiego m-ca poprzedzającego kwartał kalendarzowy (dot. kredytów preferencyjnych)  

 

      Redyskonto wynosi   1,80%

      Odsetki karne           14,50 %