Opłaty, prowizje, oprocentowanie


Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych

Tabela oprocentowania dla klientów indywidualnych

Tabela oprocentowania dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych

 

Informacja dla posiadaczy kredytów orpocentowanych według zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR lub redyskonto

Stawki obowiązujące od 09.06.2022r. :

      Zmiana miesięczna 

                   - WIBOR 1M wynosi 5,59%

                  - WIBOR 3M wynosi 6,42%

 

      Zmiana kwartalna

                  - WIBOR 1M wynosi 3,69%

                 - WIBOR 3M wynosi 4,27%

 

                - WIBOR 3M* wynosi 3,65%
              * z ostatniego dnia roboczego drugiego m-ca poprzedzającego kwartał kalendarzowy (dot. kredytów preferencyjnych)  

 

     Redyskonto wynosi         6,05%

     Stopa referencyjna NBP  6,00%

     Odsetki karne                   23,00%