Depozyty


Klienci indywidualni:

Lokaty Standard  - o stałej stopie procentowej *

Lp.

Rodzaj lokaty

 

1

1 miesięczna

0,05 %

2

2 miesięczna

0.05 %

3

3 miesięczna

0.10 %

4

4 miesięczna

0,10 %

5

6 miesięczna

0,15 %

6

9 miesięczna

0.15 %

7

12 miesięczna

0,20 %

 

*Kapitalizacja następuje po upływie okresu zadeklarowanego ,  oprocentowanie liczone w stosunku rocznym , lokaty odnawialne – przy odnowieniu oprocentowane wg stawki aktualnej na dzień odnowienia  z tabeli

Lokaty Standard 50  - o stałej stopie procentowej *- kwota lokaty od 50 000.00 zł.                                                                        

Lp.

Rodzaj lokaty

 

1

1 miesięczna

0,08 %

2

2 miesięczna

0.08 %

3

3 miesięczna

0.13 %

4

4 miesięczna

0,13 %

5

6 miesięczna

0,18 %

6

9 miesięczna

0.18 %

7

12 miesięczna

0,23 %

 

*Kapitalizacja następuje po upływie okresu zadeklarowanego ,  oprocentowanie liczone w stosunku rocznym , lokaty odnawialne – przy odnowieniu oprocentowane wg stawki aktualnej na dzień odnowienia  z tabeli

Klienci instytucjonalni:

 Lokaty PzStandard                                                                             

Lp.

Rodzaj lokaty

Wysokość oprocentowanie*

Stałe

 

1

1 miesięczna

0.01 %

2

2 miesięczna

0.01 %

3

3 miesięczna

0.01 %

4

4 miesięczna

0.01 %

5

6 miesięczna

0.01 %

6

9 miesięczna

0.01 %

7

12 miesięczna

0.01 %

8

24 miesięczna

0.01 %

9

36 miesięczna

0.01 %

10

60 miesięczna

0.01 %

*Kapitalizacja następuje po upływie okresu zadeklarowanego , oprocentowanie liczone w stosunku rocznym , lokaty odnawialne według stopy obowiązującej w dniu odnowienia

Lokaty PzStandard  

Lp.

Rodzaj lokaty

Wysokość oprocentowanie*

Stałe

 

1

1 miesięczna

0.01 %

2

2 miesięczna

0.01 %

3

3 miesięczna

0.01 %

4

4 miesięczna

0.01 %

5

6 miesięczna

0.01 %

6

9 miesięczna

0.01 %

7

12 miesięczna

0.01 %

8

24 miesięczna

0.01 %

9

36 miesięczna

0.01 %

10

60 miesięczna

0.01 %