Depozyty


Klienci indywidualni:

TAB. 4Lokaty Standard  - o stałej stopie procentowej *

Lp.

Rodzaj lokaty

 

1

1 miesięczna

1,8 %

2

2 miesięczna

1.9 %

3

3 miesięczna

2.1 %

4

4 miesięczna

2,1 %

5

6 miesięczna

2,2 %

6

9 miesięczna

2.2 %

7

12 miesięczna

2,3 %

 

*Kapitalizacja następuje po upływie okresu zadeklarowanego ,  oprocentowanie liczone w stosunku rocznym , lokaty odnawialne – przy odnowieniu oprocentowane wg stawki aktualnej na dzień odnowienia  z tabeli

TAB. 5Lokaty Standard 50  - o stałej stopie procentowej *- kwota lokaty od 50 000.00 zł.                                                                        

Lp.

Rodzaj lokaty

 

1

1 miesięczna

1,8 %

2

2 miesięczna

1.9 %

3

3 miesięczna

2.1 %

4

4 miesięczna

2,1 %

5

6 miesięczna

2,2 %

6

9 miesięczna

2.2 %

7

12 miesięczna

2,3 %

  *Kapitalizacja następuje po upływie okresu zadeklarowanego ,  oprocentowanie liczone w stosunku rocznym , lokaty odnawialne – przy odnowieniu oprocentowane wg stawki aktualnej na dzień odnowienia  z tabeli