Opłaty, prowizje, oprocentowanie


Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych

Tabela oprocentowania dla klientów indywidualnych

Tabela oprocentowania dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych

 

Informacja dla posiadaczy kredytów orpocentowanych według zmiennej stopy procentowej opartej o Wibor lub redyskonto

Stawki obowiązujące od 10.04.2020:

      Zmiana miesięczna 

                   - WIBOR 1M wynosi 1.40%

                  - WIBOR 3M wynosi 1.45%

 

      Zmiana kwartalna

                  - WIBOR 1M wynosi 1.40 %

                 - WIBOR 3M wynosi 1.45%

 

                - WIBOR 3M * wynosi 1.71%                                                                                                                                                                       
                *   z ostatniego dnia roboczego drugiego m-ca poprzedzającego kwartał kalendarzowy   ( dot. kredytów preferencyjnych)  

 

      Redyskonto wynosi 0.55%