O banku


Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej to jeden z najstarszych banków w Małopolsce.Zarejestrowany został jako Towarzystwo Zaliczkowe w Dąbrowie 26 lipca 1870 roku.  W 1922 roku zmieniono nazwę na Bank Spółdzielczy.                                                        Bank działa na terenie województwa małopolskiego, jak również na terenie powiatów sąsiednich tj.: dębicki, mielecki, buski, kazimierski, staszowski

Posiada swoje placówki w:

  • Dąbrowie Tarnowskiej,
  • Oleśnie,
  • Gręboszowie,
  • Radgoszczy

Bank posiada szeroką gamę produktów bankowych dla osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

 

W związku z wejściem w życie Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (dz. U. 2002 nr 72 poz. 665) z późn. Zmianami, BS w Dąbrowie Tarnowskiej przekłada do wglądu Klientów informacje wymagane zgodnie z art. 111 ustawy Prawo Bankowe.

I. Rada Nadzorcza Banku:

Inż. Stanisław Tracz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Czochara Jan – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Gmyr Maria – Sekretarz Rady Nadzorczej                                                                                                                                                          Kądzielawa Wiesława  - Członek Rady Nadzorczej
Giża Kazimierz – Członek Rady Nadzorczej
Nowak Leszek – Członek Rady Nadzorczej
Sojka Jan – Członek Rady Nadzorczej
Dojka Marek – Członek Rady Nadzorczej
Ryczek Jacek – Członek Rady Nadzorczej
Wytrwał Bogdan – Członek Rady Nadzorczej
Bystrowski Antoni – Członek Rady Nadzorczej

II. Zarząd Banku:

Kozioł Salomea – Prezes Zarządu                                                                                                                                                                                Szymczakowska Agnieszka - Członek Zarządu
Kozioł Bogdan – Członek Zarządu
 

III. Pełnomocnicy Zarządu:

Woźniak Barbara–Pełnomocnik Zarządu                                                                             

Janik Piotr - Pełnomocnik Zarządu

IV. Osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu w tym zaciągania zobowiązań w imieniu Banku:

Dwóch Członków Zarządu lub
Członek Zarządu i Pełnomocnik lub
Dwóch Pełnomocników ustanowionych bezpośrednio przez Zarząd

V. Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej działa na terenie województwa małopolskiego. Bank Spółdzielczy
działa również na terenie powiatów sąsiednich tj.: dębicki, mielecki, buski, kazimierski, staszowski. Bank nasz zrzeszony jest z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.

 

INFORMACJE NA PODSTAWIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym
Struktura organizacyjna
Oświadczenie Zarządu
Polityka informacyjna

Polityka wynagradzania

Informacja podlegająca ujawnieniom

Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej